Kinesitherapie

Kinesitherapie is letterlijk de verzorging of behandeling van het lichaam (therapie) door middel van beweging (kinesis). Een kinesist helpt dus iemand die beperkt is (geworden) in zijn functioneren. Daarvoor gebruikt hij bewegingen en fysische (warmte, koude, elektrische stromen) en technische middelen. Door de snelle evoluties in dit vakdomein is de kinesitherapie geëvolueerd tot een bijzonder relevante en zelfs onmisbare steunpilaar in de revalidatie van een patiënt.

Er zijn verschillende, uiteenlopende aandoeningen die een patiënt kunnen leiden tot het ondergaan van kinesitherapie. Zo onderscheiden we traumatologie, orthopedie, neurologie, reumatoloie, cardiologie, pneumologie, dermatologie, pediatrie, interne geneeskunde en chirurgie.